021/453-063 • 062/453-799 Mi smo online, slobodno pitajte! ➜ perlatours@sbb.rs

Izvod iz teksta licence

Agencija Perla Tours poseduje licencu na osnovu Rešenja koje je izdala Agencija za privredne registre, Registrator turizma:

Rešenje

Usvaja se zahtev pa se izdaje

LICENCA

Broj: OTП 44/2016

ZA ORGANIZOVANJE TURISTIČKIH PUTOVANJA

Pravnom licu/preduzetniku sa sledećim podacima:

PERLA TOURS DOO NOVI SAD, Stražilovska br. 35

  • Licenca izdata ovim rešenjem važi tri godine, računajući od dana izdavanja.
  • Licenca u rezoluciji za štampu .pdfPREUZMITE
  • Opšti uslovi putovanja PERLA TOURS.pdf PREUZMITE
  • Najava – Ugovor o putovanju.pdf PREUZMITE
  • Ugovor o poslovnoj saradnji subagenturi 2017.pdf PREUZMITE
  • YUTA garancija putovanja.pdf PREUZMITE

subagentiSubagenti

Share This