021/453-063 • 062/453-799 Mi smo online, slobodno pitajte! ➜ perlatours@sbb.rs

NAČINI PLAĆANJA:

Plaćanje se vrši u dinarima po prodajnom kursu Societe Generale Srbija na dan plaćanja, gotovinom, čekovima građana, platnim karticama ili uplatom na tekući račun Organizatora putovanja. Prilikom sklapanja ugovora korisnik aranžmana se opredeljuje za jedan od sledećih načina:

1. UPLATA U CELOSTI PRE PUTOVANJA
– Akontacija 40% prilikom sklapanja ugovora
–Ostatak se plaća dinamikom i u iznosima po želji korisnika, ali tako da ceo iznos bude uplaćen minimum 14 dana pre početka korišćenja aranžmana.

2. UPLATA NA RATE – ČEKOVI GRAÐANA
– Akontacija 40% prilikom sklapanja ugovora
– Ostatak u jednakim mesečnim ratama počev od meseca koji sledi onom u kome je uplaćena akontacija. Rate dospevaju svakog 15-og u mesecu, a poslednja rata dospeva 15.12.2017. godine. Pre početka korišćenja aranžmana mesečne rate se uplaćuju unapred, a za rate koje dospevaju na naplatu posle iskorišćenog aranžmana – minimum 14 dana pre početka korišćenja aranžmana deponuju se čekovi građana po prodajnom kursu Societe Generale Srbija na dan deponovanja, uz uvećanje 2% mesečno uz primenu preračunate stope.

3. UPLATA NA RATE – ADMINISTRATIVNA ZABRANA
– Akontacija 40% prilikom sklapanja ugovora
– Za ostatak Poslodavac korisnika usluga u roku od dva radna dana donosi Rešenje o administrativnoj zabrani (formular korisniku izdaje Organizator i jedan overen primerak Rešenja korisnik odmah vrati Organizatoru, a najkasnije 14 dana pre početka korišćenja aranžmana). Rate dospevaju mesečno ili polumesečno u zavisnosti od načina kako Poslodavac isplaćuje zarade, a poslednja dospeva 15.12.2017. godine. Preostali iznos duga koji ide preko administrativne zabrane obračunava se po prodajnom kursu Societe Generale Srbija na dan izdavanja Rešenja o administrativnoj zabrani, uz uvećanje 2% mesečno uz primenu preračunate stope. Organizator putovanja zadržava pravo da vrši odabir pravnih lica čija Rešenja o administrativnoj zabrani prihvata

4. UPLATA NA RATE – PREKO FONDA SOLIDARNOSTI
– Zaposleni u preduzećima koja su članice Fonda Solidarnosti za prevenciju radne invalidnosti i rekreativni odmor radnika Sindikata zaposlenih u komunalnostambenoj delatnosti Novog Sada plaćaju na 12 mesečnih rata, bez kamate. Uslov je da prilikom sklapanja Ugovora, umesto uplate akontacije, od Organizatora korisnik preuzme formular i overi u sindikalnoj organizaciji preduzeća, verifikuje u Fondu solidarnosti i jedan primerak vrati Organizatoru.

POPUSTI

SPECIJALNI POPUST PERLA TOURS-a

– Za celokupnu uplatu, u momentu prijave, bilo kog dana i meseca 2017. godine Perla Tours odobrava 10% popusta.

Share This